MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 09/06/2022, 13:16
NTH

 Công ty Cổ phần thủy điện Nước Trong (HNX)

Giá hiện tại: NTH 63.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NTH: Em ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 50.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hiển
- Mã chứng khoán: NTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 300.000 CP (tỷ lệ 2,78%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Cao
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.874.945 CP (tỷ lệ 17,36%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/06/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/07/2022.


Theo HNX

Các tin khác
NTH: Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024
NTH: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
NTH: Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương nghiên cứu khả thi dự án mở rộng NMTĐ Nước Trong
NTH: 15.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NTH: Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2024
NTH: Báo cáo thường niên 2023
NTH: 15.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NTH: 11.03.2024,ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)
NTH: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
NTH: Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2023 bằng tiền
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.