MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 07/07/2022, 09:52
NTH

 Công ty Cổ phần thủy điện Nước Trong (HNX)

Giá hiện tại: NTH 63.8 +0.5(+0.79%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NTH: Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch HĐQT đã mua 126.200 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Cao
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: NTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.874.945 CP (tỷ lệ 17,36%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 126.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.001.145 CP (tỷ lệ 18,53%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: diễn biến giá không như dự kiến
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/07/2022.


Theo HNX

Các tin khác
NTH: 15.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NTH: Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2024
NTH: Báo cáo thường niên 2023
NTH: 15.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NTH: 11.03.2024,ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)
NTH: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
NTH: Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2023 bằng tiền
NTH: Công bố Quy chế Công bố thông tin
NTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua " Quy chế công bố thông tin "
NTH: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.