MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 20/04/2023, 15:55
NAC

 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (UpCOM)

Giá hiện tại: NAC 0.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NAC: Ông Nguyễn Tấn Khoa - Thành viên BKS đăng ký bán 8.600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tấn Khoa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: NAC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 82.683 CP (tỷ lệ 2,92%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.600 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/04/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/05/2023.


Theo HNX

Các tin khác
NAC: 09.05.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp)
NAC: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v chi trả cổ tức năm 2023
NAC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
NAC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
NAC: 12.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NAC: 13.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NAC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
NAC: Bà Vũ Hòa Lan làm Kế toán trưởng từ 12.1.2024
NAC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
NAC: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.