MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 26/02/2024, 00:00
NAC

 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (UpCOM)

Giá hiện tại: NAC 0.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NAC: 12.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAC của CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, 29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
          - Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
+ Tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024
+ Thông qua tỷ lệ % chia cổ tức năm 2023 và phân phối lợi nhuận.
+ Một số vấn đề khác sẽ được thông báo cụ thể đến Cổ đông theo đúng quy định.
- Tài liệu liên quan đến đại hội được đăng tải tại website: www.nagecco.com trước 21 ngày diễn ra đại hội.

 

Theo HNX

Các tin khác
NAC: 09.05.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp)
NAC: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v chi trả cổ tức năm 2023
NAC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
NAC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
NAC: 12.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NAC: 13.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
NAC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
NAC: Bà Vũ Hòa Lan làm Kế toán trưởng từ 12.1.2024
NAC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
NAC: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.