MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 07/03/2024, 00:00
MKP

 Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (UpCOM)

Giá hiện tại: MKP 30.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MKP: 19.03.2024, ngày GDKHQ Thực hiền quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MKP của CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Thực hiền quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty trước ngày đại hội
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở chính của CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar, số 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2024 (Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty trước ngày đại hội)
 

 

Theo HNX

Các tin khác
MKP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền
MKP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MKP: Giải trình biến động lợi nhuận riêng và hợp nhất năm 2023 ( đã kiểm toán)
MKP: Thông báo và tờ trình đề cử nhân sự bổ sung thành viên hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020 - 2024)
MKP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MKP: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar
MKP: Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị của ông ĐInh Xuân Hấn
MKP: 19.03.2024, ngày GDKHQ Thực hiền quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MKP: 20.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
MKP: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD năm 2023, KHKD năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.