MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 08/03/2024, 00:00
MDA

 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh (UpCOM)

Giá hiện tại: MDA 9.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MDA:26.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDA của CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 

 

Theo HNX

Các tin khác
MDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MDA:26.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MDA: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MDA: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024
MDA: Ông Hoàng Văn Đắc làm thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Trường Linh
MDA: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
MDA: 30.1.2024, tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024
MDA: 27.12.2023, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024
MDA: 28.12.2023, chốt DS tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.