MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 17/11/2021, 16:11
MCT

 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng

Giá hiện tại: MCT 13.0 -13.0(-100.0%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Theo HNX

Các tin khác
MCT: Ngày 28/01/2022, hủy ĐKGD cổ phiếu
MCT: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch
MCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
MCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
MCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MCT: 19.10.2021, ngày GDKHQ Thực hiện họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
MCT: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền
MCT: Nghị quyết HĐQT v/v hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ TN 2021
MCT: Nghị quyết HĐQT triệu tập họp trực tuyến ĐHĐCĐ thường niên 2021
MCT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.