MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 30/01/2024, 00:00
MCM

 Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (UpCOM)

Giá hiện tại: MCM 39.0 +0.1(+0.26%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MCM: 8.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCM của CTCP Giống bò sữa Mộc Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 23/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trên Thông báo mời họp (bản cứng gửi cổ đông) và đăng tải trên website của Công ty: https://mcmilk.com.vn/
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo kiểm toán vốn năm 2023;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Kế hoạch năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024;
+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2024;
+ Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
MCM: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với bên liên quan
MCM: 24.05.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)
MCM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023
MCM: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm tài chính 2023
MCM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MCM: Công văn CBTT về Ứng viên HĐQT, BKS và tài liệu họp cập nhật của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
MCM: Nguyễn Sỹ Quang - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 16.026 CP
MCM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MCM: Công văn CBTT Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Nguyễn Quang Trí
MCM: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2023 đã kiểm toán
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.