MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 30/01/2024, 00:00
MCM

 Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (UpCOM)

Giá hiện tại: MCM 37.9 -0.4(-1.04%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MCM: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
Các tin khác
MCM: Công văn CBTT về Ứng viên HĐQT, BKS và tài liệu họp cập nhật của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
MCM: Nguyễn Sỹ Quang - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 16.026 CP
MCM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MCM: Công văn CBTT Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Nguyễn Quang Trí
MCM: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2023 đã kiểm toán
MCM: Báo cáo thường niên 2023
MCM: CBTT về đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Trần Ngọc Duy
MCM: Ông Nguyễn Sỹ Quang-Phó TGĐ đăng ký bán 51.326 cổ phiếu
MCM: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đến ngày 18.2.2024
MCM: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các bên
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.