MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 16/03/2023, 10:40
MAS

 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (HNX)

Giá hiện tại: MAS 33.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MAS: 28.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MAS của CTCP Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
+ Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2023-2024;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty, cập nhật ngành nghề trên giấy phép Đăng ký kinh doanh, tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
+ Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2023 (Ngày tổ chức cụ thể sẽ được thông báo đến cổ đông).
 

 

Theo HNX

Các tin khác
MAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MAS: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
MAS: 18.1.2024, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
MAS: Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
MAS: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
MAS: Giải trình LNST Quý 2/2023 tăng hơn 10% so với cùng kỳ
MAS: ctx-bao-cao-quan-tri-cong-ty-ban-nien-2023-0-4813752023-092501.pdf
MAS: Thông báo về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu MAS
MAS: Công bố thông tin đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
MAS: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.