MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 29/02/2024, 00:00
M10

 Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần (UpCOM)

Giá hiện tại: M10 20.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
M10: 15.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu M10 của Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 20/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Theo HNX

Các tin khác
M10: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
M10: 15.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
M10: 18.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
M10: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
M10: 28.12.2023, ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 (1.000 đ/cp)
M10: 29.12.2023, chốt DS trả cổ tức đợt 1/2023 (1.000 đ/cp)
M10: Nghị quyết HĐQT phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 (1.000 đ/cp)
M10: 18.9.2026, giao dịch 1.511.000 cổ phiếu phát hành thêm
M10: ĐKGD bổ sung 1.511.000 cổ phiếu ESOP
M10: Đã phát hành 1.511.000 cổ phiếu ESOP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.