MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 15/04/2024, 00:00
L62

 Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (UpCOM)

Giá hiện tại: L62 1.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
L62: 14.5.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L62 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: ½ ngày 29/06/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường (tầng 4) Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng, địa chỉ: đường 5 mới, phường Sở Dầu – quận Hồng Bàng – thành phố Hải Phòng – Việt Nam
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
+ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024;
+ Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao cán bộ quản lý, điều hành công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

 

Theo HNX

Các tin khác
L62: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
L62: Quyết định về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch và Thông báo về trạng thái chứng khoán
HNX: Ngày 05/06/2024, giao dịch đầu tiên 8.298.243 cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Lilama 69-2
HNX: Chấp thuận đăng ký giao dịch 8.298.243 cổ phiếu của CTCP Lilama 69-2 (L62)
L62: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
L62: 15.6.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
L62: 23.5.2024, hủy niêm yết bắt buộc 8.298.243 cổ phiếu
L62: Báo cáo thường niên 2023
L62: 14.5.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
L62: 15.5.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.