MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 23/02/2023, 10:31
ITS

 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (UpCOM)

Giá hiện tại: ITS 3.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ITS: 20.3.2023, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ITS của CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát và các báo cáo theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2023;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022;
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
+ Và một số vấn đề khác có liên quan.


Theo HNX

Các tin khác
ITS: 19.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
ITS: 20.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
ITS: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
ITS: 4.10.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức (100 đ/cp)
ITS: 5.10.2023, chốt DS trả cổ tức năm 2022 (100 đ/cp)
ITS: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
ITS: 20.9.2023, chốt DS trả cổ tức năm 2022 (100 đ/cp)
ITS: Giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 sau soát xét
ITS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
ITS: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.