MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 27/05/2022, 13:31
ISH

 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (UpCOM)

Giá hiện tại: ISH 22.8 -0.2(-0.87%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ISH: Ông Bùi Hải Nam - Phó Giám đốc chưa bán CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Hải Nam
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: ISH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 299.000 CP (tỷ lệ 0,66%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 299.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 299.000 CP (tỷ lệ 0,66%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do chưa được giá mong muốn
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/05/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/05/2022.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
ISH: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
ISH: 27.9.2032, ngày GDKHQ trả cổ tức (1.200 đ/cp)
ISH: Nghị quyết HĐQT trả cổ tức còn lại năm 2022 (1.200 đ/cp)
ISH: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
ISH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
ISH: Ký Hợp đồng soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023
ISH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
ISH: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thịnh giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 18/04/2023
ISH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
ISH: 17.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.