MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 28/06/2022, 14:49
ISH

 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (UpCOM)

Giá hiện tại: ISH 22.8 -0.2(-0.87%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ISH: Tổng công ty IDICO-CTCP đã mua 299.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty IDICO-CTCP
- Mã chứng khoán: ISH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.950.000 CP (tỷ lệ 51%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Văn Hiến
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Cao Nguyên
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Hoài
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.250 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 349.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 299.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 23.249.000 CP (tỷ lệ 51,66%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/06/2022.

HTTPS:

Theo HNX

Các tin khác
ISH: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
ISH: 27.9.2032, ngày GDKHQ trả cổ tức (1.200 đ/cp)
ISH: Nghị quyết HĐQT trả cổ tức còn lại năm 2022 (1.200 đ/cp)
ISH: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
ISH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
ISH: Ký Hợp đồng soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023
ISH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
ISH: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thịnh giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 18/04/2023
ISH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
ISH: 17.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.