MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 01/03/2024, 00:00
ISH

 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (UpCOM)

Giá hiện tại: ISH 23.0 -1.2(-4.96%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ISH: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
Các tin khác
ISH: Đơn xin từ nhiệm chức vụ và chấm dứt HĐLĐ của Ông Nguyễn Thanh Hoài - Giám đốc Công ty
ISH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
ISH: Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thanh Hoài
ISH: Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát ông Nguyễn Đăng Thanh
ISH: 22.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
ISH: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
ISH: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
ISH: 27.9.2032, ngày GDKHQ trả cổ tức (1.200 đ/cp)
ISH: Nghị quyết HĐQT trả cổ tức còn lại năm 2022 (1.200 đ/cp)
ISH: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.