MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 28/02/2024, 00:00
ISG

 Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác Quốc tế (UpCOM)

Giá hiện tại: ISG 5.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ISG: 13.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ISG của CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Mức cổ tức năm 2023;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
+ Một số vấn đề khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế tại số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/04/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
ISG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
ISG: Thông báo xóa nợ lãi của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
ISG: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch và Thông báo về trạng thái chứng khoán
ISG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
ISG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bán tàu Inlaco Accord
ISG: 13.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
ISG: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
ISG: 14.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
ISG: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024
ISG: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.