MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 30/01/2024, 00:00
HVA

 Công ty cổ phần Đầu tư HVA (UpCOM)

Giá hiện tại: HVA 6.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HVA: Cổ đông lớn Đỗ Văn Tuấn đã bán 163.000 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Văn Tuấn
- Mã chứng khoán: HVA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.069.500 CP (tỷ lệ 7,84%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 163.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 906.500 CP (tỷ lệ 6,64%)
- Lý do thay đổi sở hữu: bán cổ phiếu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 26/01/2024.

 

Theo HNX

Các tin khác
HVA: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh
HVA: 5.4.2024, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
HVA: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty
HVA: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1803/2024/NQ - HĐQT ngày 18.03.2024
HVA: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1403/2024 NQ - HĐQT ngày 14.03.2024
HVA: Báo cáo thường niên 2023
HVA: Nghị quyết hội đồng quản trị số 2902/2024/ NQ - HĐQT ngày 29.02.2024
HVA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HVA: Thay đổi nhân sự HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
HVA: Báo cáo tài chính năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.