MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 06/02/2024, 00:00
HVA

 Công ty cổ phần Đầu tư HVA (UpCOM)

Giá hiện tại: HVA 6.2 +0.4(+6.9%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HVA: CTCP TrustPay đã mua 380.000 cổ phiếu

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP TRUSTPAY
- Mã chứng khoán: HVA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Chí Công
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 84.100 CP (tỷ lệ 0,62%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vương Lê Vĩnh Nhân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.145.340 CP (tỷ lệ 15,72%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 380.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 380.000 CP (tỷ lệ 2,78%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không đạt giá kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/02/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/02/2024.

 

Theo HNX

Các tin khác
HVA: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh
HVA: 5.4.2024, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
HVA: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty
HVA: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1803/2024/NQ - HĐQT ngày 18.03.2024
HVA: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1403/2024 NQ - HĐQT ngày 14.03.2024
HVA: Báo cáo thường niên 2023
HVA: Nghị quyết hội đồng quản trị số 2902/2024/ NQ - HĐQT ngày 29.02.2024
HVA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HVA: Thay đổi nhân sự HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
HVA: Báo cáo tài chính năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.