MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 10/01/2024, 00:00
HVA

 Công ty cổ phần Đầu tư HVA (UpCOM)

Giá hiện tại: HVA 5.7 +0.1(+1.79%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HVA: 22.1.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HVA của CTCP Đầu tư HVA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/01/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau theo Thông báo mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau theo Thông báo mời họp
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

 

Theo HNX

Các tin khác
HVA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
HVA: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1005/2024 NQ - HĐQT ngày 10.05.2024
HVA: Lê Văn An - đã mua 430.000 cp - trở thành CĐL
HVA: Báo cáo tài chính quý 1/2024
HVA: Đỗ Văn Tuấn - đã bán 330.000 cp - không còn là cổ đông lớn
HVA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HVA: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh
HVA: 5.4.2024, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
HVA: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty
HVA: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1803/2024/NQ - HĐQT ngày 18.03.2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.