MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 19/05/2022, 09:36
HTH

 Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV

Giá hiện tại: HTH 19.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HTH: 20.5.2022, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTH của CTCP Hoa tiêu hàng hải - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải – TKV (phố Hàng Than, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 15/06/2022; khi đến nhận cổ tức cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
HTH: 1.11.2022, ngày giao dịch cuối cùng cổ phiếu ĐKGD
HTH: Nghị quyết HĐQT thông qua đầu tư tài sản cố định
HTH: Nghị quyết HĐQT thông qua hủy ĐKGD và hủy lưu ký
HTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
HTH: 20.5.2022, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp)
HTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
HTH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HTH: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021
HTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
HTH: Tài liệu họp đại hội cổ đông lần thứ nhất
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.