MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 03/03/2023, 15:19
HTG

 Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (HOSE)

Giá hiện tại: HTG 32.75 -0.05(-0.15%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HTG: 17.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTG của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời tham dự Đại hội
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời tham dự Đại hội
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Tổng công ty năm 2022;
+ Kế hoạch SXKD năm 2023;
+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
+ Các vấn đề khác.


Theo HOSE

Các tin khác
HTG: Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2024
HDM: Nghị quyết HĐQT ký hợp đồng với các bên liên quan
HTG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
HTG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 và trình bày điều chỉnh hồi tố số liệu 2022
HTG: Nghị quyết HĐQT v/v ký kết và thực hiện hợp đồng với các bên liên quan trong năm 2024
HTG: Thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng
HTG: Thông báo quyết định của Cục Hải quan TP.Đà Nẵng về việc xử phạt vi phạm hành chính
HTG: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính của Hải Quan
HTG: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính của Hải Quan Cảng Đà Nẵng
HTG: Thông báo quyết định của Cục thuế Tp Đà Nẵng về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.