MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HTG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HTG Công đoàn Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ       333,306  11,050    22/05/2023  19/06/2023          0.00  
HTG Công đoàn Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ       333,306  11,050    22/05/2023  19/06/2023          0.00  
HTG Nguyễn Phạm Mỹ Duyên Con  Nguyễn Đức Trị  Chủ tịch HĐQT  25,000    17/06/2022  15/07/2022  25,000    17/06/2022  25,000  0.07  
HTG Nguyễn Đức Thịnh Con  Nguyễn Đức Trị  Chủ tịch HĐQT  25,000    17/06/2022  15/07/2022  25,000    21/06/2022  25,000  0.07  
HTG Nguyễn Ngọc Bình Phó Tổng GĐ      229,247    50,000  15/04/2022  29/04/2022    50,000  28/04/2022  179,247  0.51  
HTG Trần Tường Anh Phó Tổng GĐ      184,869    30,000  31/03/2022  15/04/2022    30,000  15/04/2022  154,869  0.44  
HTG Phan Văn Phước Giám đốc Điều hành      57,748    24,500  17/01/2022  14/02/2022    24,500  09/02/2022  33,248  0.10  
HTG Nguyễn Văn Cường Giám đốc điều hành tài chính      122,726    60,000  16/11/2021  10/12/2021    60,000  26/11/2021  67,726  0.19  
HTG Nguyễn Ngọc Bình Phó Tổng GĐ      279,247    50,000  05/11/2021  30/11/2021    50,000  24/11/2021  229,247  0.66  
HTG Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT      568,649  150,000    06/07/2021  03/08/2021  91,000    03/08/2021  659,649  1.89  
HTG Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT      438,049  150,000    24/09/2020  23/10/2020  130,600    23/10/2020  568,649  1.63  
HTG Phạm Thị Mỹ Vợ  Nguyễn Đức Trị  Chủ tịch HĐQT  33,881  148,659    07/07/2020  05/08/2020  148,659    07/07/2020  182,540  0.52  
HTG Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT      343,502  180,000    16/12/2019  10/01/2020  94,547    10/01/2020  438,049  1.26  
HTG Nguyễn Thị Huệ Trưởng BKS      97,209  333    16/08/2018  14/09/2018  333    16/08/2018  97,542  0.28  
HTG Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT      269,941  100,000    18/05/2018  15/06/2018  73,561    15/06/2018  343,502  0.98  
HTG Nguyễn Văn Cường Kế toán trưởng      158,635    70,000  18/05/2018  15/06/2018    69,059  07/06/2018  89,576  0.26  
HTG Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT      219,941  50,000    09/04/2018  08/05/2018  50,000    07/05/2018  269,941  0.77  
HTG Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT      215,941  50,000    08/12/2017  05/01/2018  4,000    05/01/2018  219,941  0.63  
HTG Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT      213,641  50,000    11/10/2017  09/11/2017  2,300    09/11/2017  215,941  0.62  
HTG Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT      202,141  30,000    24/08/2017  22/09/2017  11,500    22/09/2017  213,641  0.61  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.