MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 07/02/2024, 00:00
HSP

 CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (UpCOM)

Giá hiện tại: HSP 13.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HSP: 27.2.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HSP của CTCP Sơn tổng hợp Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc quyền quyết định của đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội – Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội
          - Thời gian họp: Trong tháng 3/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
HSP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua BCTC năm 2023
HSP: 28.3.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HSP: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HSP: 27.2.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HSP: 28.2.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HSP: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
HSP: Nghị quyết HĐQT thông qua BCTC quý 3.2023 chưa kiểm toán
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.