MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 10/05/2024, 00:00
HPP

 Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (UpCOM)

Giá hiện tại: HPP 71.9 +0.8(+1.13%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HPP: Vợ ông Nguyễn Văn Viện - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 100.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Xuân Dung
- Mã chứng khoán: HPP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 697.704 CP (tỷ lệ 8,76%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Viện
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 615.142 CP (tỷ lệ 7,73%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/05/2024
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/06/2024.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
HPP: Vợ ông Nguyễn Văn Viện - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 100.000 CP
HPP: Vợ ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tịch HĐQT - đã mua 5.200 CP
HPP: Thay đổi nhân sự Thành viên HDDQT và thành viên BKS
HPP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HPP: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty
HPP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HPP:Vợ ông Nguyễn Văn Viện - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 100.000 CP
HPP: Vợ ông Nguyễn Văn Viện - Chủ tịch HĐQT - đã mua 64.700 CP
HPP: Bổ nhiệm bà Đoàn Thị Dung giữ chức Kế toán trưởng từ 06.03.2024
HPP: 22.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.