MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 08/03/2024, 00:00
HPH

 Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc (UpCOM)

Giá hiện tại: HPH 17.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HPH: 22.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPH của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Gác 3 – Nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, Bắc Giang.
          - Nội dung họp: + Cháo bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
+ Dự án dầu tư Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO2 tinh khiết;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo công tác năm 2023 của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
+ Mức thù lao Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 

 

Theo HNX

Các tin khác
HPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HPH: 22.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HPH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
HPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
HPH: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán 2023
HPH: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán năm 2023
HPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
HPH: 27.7.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp)
HPH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.