MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

VIP

 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (HOSE)

CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO - VIP
Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tiền thân là Công ty Vận tải Xăng dầu Đường thủy I,trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. Ngày 22/07/1980, Công ty Vận tải Xăng dầu Đường thủy I được thành lập để thực hiện sứ mệnh và nhiệm vụ vận tải xăng dầu trong nước và quốc tế theo kế hoạch của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.
Cập nhật:
15:15 T6, 19/07/2024
14.35
  -0.1 (-0.69%)
Khối lượng
459,800
Đóng cửa
 • Giá tham chiếu
  14.45
 • Giá trần
  15.45
 • Giá sàn
  13.45
 • Giá mở cửa
  14.45
 • Giá cao nhất
  14.45
 • Giá thấp nhất
  13.95
 • Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 •  
 • Giao dịch NĐTNN

 • KLGD ròng
  -65,900
 • GT Mua
  0.03 (Tỷ)
 • GT Bán
  0.96 (Tỷ)
 • Room còn lại
  36.86 (%)
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Ngày giao dịch đầu tiên: 21/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 55.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 35,100,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 06/06/2024: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 12/05/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
- 11/05/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 21/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 14/03/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 23/02/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 09/03/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 15/06/2016: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 7%
- 23/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 17/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
- 04/06/2014: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 7%
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 14/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 09/03/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 10/10/2007: Bán ưu đãi, tỷ lệ 42%
- 17/08/2007: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  1.14
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  1.14
 •        P/E :
  12.57
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  18.89
 •        P/B:
  0.76
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  1,101,700
 • KLCP đang niêm yết:
  68,470,941
 • KLCP đang lưu hành:
  68,470,941
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  982.56
(*) Số liệu EPS tính tới Quý I năm 2024 | Xem cách tính

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 134,057,338 132,690,670 126,602,953 128,299,991
Giá vốn hàng bán 94,759,095 99,757,475 116,972,437 99,947,852
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 39,298,243 32,933,195 9,630,516 28,352,139
Lợi nhuận tài chính 15,591,803 13,645,940 10,702,487 9,378,622
Lợi nhuận khác -11,418 86,086 1,174,486 893,121
Tổng lợi nhuận trước thuế 43,270,492 29,481,910 1,339,276 23,369,280
Lợi nhuận sau thuế 35,100,666 22,930,242 1,114,098 19,020,718
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 35,100,666 22,930,242 1,114,098 19,020,718
Xem đầy đủ
 • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
 • Lãi gộp từ HĐ tài chính
 • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 885,355,770 966,415,444 953,472,673 963,948,391
Tổng tài sản 1,389,534,086 1,431,925,971 1,427,052,781 1,411,346,218
Nợ ngắn hạn 116,442,075 133,126,542 137,977,408 98,265,160
Tổng nợ 139,422,087 158,883,730 152,896,443 117,615,265
Vốn chủ sở hữu 1,250,111,999 1,273,042,241 1,274,156,338 1,293,730,953
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.