MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 26/03/2024, 00:00
HHG

 Công ty Cổ phần Hoàng Hà (UpCOM)

Giá hiện tại: HHG 2.2 -0.2(-8.33%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HHG: 3.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHG của CTCP Hoàng Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
+ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 9, Công ty cổ phần Hoàng Hà, số 368 Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 

 

Theo HNX

Các tin khác
HHG: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v tổ chức ĐHĐCCĐ thường niên 2024
HHG: Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 không đủ điều kiện tổ chức
HHG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HHG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HHG: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ
HHG: 3.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HHG: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
HHG: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HHG: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
HHG: Nghị quyết HĐQT thông qua giá chuyển nhượng dự án VP bến xe khách
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.