MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 26/02/2024, 00:00
HEP

 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (UpCOM)

Giá hiện tại: HEP 13.0 +0.4(+3.17%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HEP: 11.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEP của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 11 chương V Điều lệ Công ty đã sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 ngày 28 tháng 04 năm 2021. Nay sửa đổi, bổ sung Điều 11.2.1. Phạm vi đại diện của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Điều 11.2.2. Phạm vi đại diện cảu Tổng Giám đốc.
+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024;
+ Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Tầng 3 số 46 đường Trần Phú – phường Phước Vĩnh – thành phố Huế (Công ty sẽ thông báo tới quý vị cổ đông trong thư mời họp tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)
          - Thời gian họp: Dự kiến 15/04/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
HEP: 14.05.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.039đ/cp)
HEP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HEP: 11.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HEP: 12.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HEP: Quy chế công bố thông tin
HEP: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
HEP: Thay đổi giấy ĐKKD do đổi người đại diện pháp luật
HEP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
HEP: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2023
HEP: SYLL ứng viên Phan Lê Hiến bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.