MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 30/10/2023, 00:00
HD2

 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà HUD2 (UpCOM)

Giá hiện tại: HD2 27.7 -0.4(-1.42%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HD2: Ông Bùi Ngô Việt Cường - Ủy viên HĐQT chưa bán toàn bộ 2.496 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Ngô Việt Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: HD2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.496 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.496 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.496 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Thị trường không thuận lợi
- Ngày bắt đầu giao dịch: 26/09/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/10/2023.

Theo HNX

Các tin khác
HD2: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
HD2: Ông Bùi Ngô Việt Cường - Ủy viên HĐQT chưa bán toàn bộ 2.496 cổ phiếu
HD2: 11.10.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức (300 đ/cp)
HD2: 12.10.2023, chốt DS trả cổ tức năm 2022 (300 đ/cp)
HD2: Ông Bùi Ngô Việt Cường - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 2.496 cổ phiếu
HD2: Ông Lê Quang Huy đã bán 500 CP, không còn là cổ đông lớn từ 13/07/2023
HD2: Ông Lê Quang Huy đã bán 500 CP, không còn là cổ đông lớn từ 13/07/2023
HD2: Ông Lê Quang Huy đã mua 3.500 CP, trở thành CĐL từ 13/07/2023
HD2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
HD2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.