MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

L14

 Công ty cổ phần LICOGI 14 (HNX)

Công ty cổ phần LICOGI 14 - L14
Quá trình xây dựng và phát triển của Công ty LICOGI 14 được gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với sự phát triển của ngành xây dựng Việt Nam và của Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng. Mỗi một giai đoạn đều đánh dấu sự phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn về mọi mặt hoàn thành nhiệm vụ được giao
Cập nhật:
15:15 T4, 24/07/2024
32.80
  0.9 (2.82%)
Khối lượng
118,630
Đóng cửa
 • Giá tham chiếu
  31.9
 • Giá trần
  35
 • Giá sàn
  28.8
 • Giá mở cửa
  31.9
 • Giá cao nhất
  32.8
 • Giá thấp nhất
  30
 • Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 •  
 • Giao dịch NĐTNN

 • KLGD ròng
  0
 • GT Mua
  0 (Tỷ)
 • GT Bán
  0 (Tỷ)
 • Room còn lại
  48.81 (%)
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Ngày giao dịch đầu tiên: 13/09/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 12.2
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 2,830,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 19/07/2024: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 09/08/2022: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 15%
- 13/07/2021: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%
- 13/08/2020: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20%
                           Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 12%
- 19/08/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%
- 17/06/2019: Phát hành cho CBCNV 00
- 07/06/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%
- 01/03/2018: Bán ưu đãi, tỷ lệ 100%
- 30/06/2017: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 35%
                           Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 15%
- 14/07/2016: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 30.01%
                           Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 15%
- 17/06/2015: Phát hành cho CBCNV 00
- 15/06/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 15%
- 08/08/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9%
- 17/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  0.64
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  0.64
 •        P/E :
  51.54
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  14.01
 •        P/B:
  2.34
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  96,979
 • KLCP đang niêm yết:
  30,859,515
 • KLCP đang lưu hành:
  30,859,315
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  1,012.19
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính | Xem cách tính

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 1- 2024 Quý 2- 2024 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 13,064,393 22,939,527 22,207,038 21,536,221
Giá vốn hàng bán 8,991,764 18,045,824 16,710,675 3,104,965
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 4,072,630 4,893,703 5,496,364 18,431,256
Lợi nhuận tài chính 4,617,857 6,821,047 2,153,342 -6,773,987
Lợi nhuận khác 1,777,833
Tổng lợi nhuận trước thuế 6,266,131 9,178,422 5,034,431 6,228,441
Lợi nhuận sau thuế 5,002,105 7,330,738 4,025,567 4,826,788
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 5,002,105 7,330,738 4,025,567 4,826,788
Xem đầy đủ
 • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
 • Lãi gộp từ HĐ tài chính
 • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 437,172,342 457,278,474 523,416,317 531,834,052
Tổng tài sản 551,396,427 584,125,778 646,691,189 655,139,545
Nợ ngắn hạn 130,590,138 150,095,031 202,946,868 212,860,734
Tổng nợ 138,935,538 164,334,151 214,266,428 222,099,014
Vốn chủ sở hữu 412,460,889 419,791,627 432,424,761 433,040,531
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.