MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 05/12/2023, 00:00
GIDITEXCO

 Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định (OTC)

Giá hiện tại: GIDITEXCO 0.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LGM: CTCP Dệt may Gia Định (Giditex) đăng ký bán toàn bộ 1.887.000 cổ phiếu

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty cổ phần Dệt may Gia Định (Giditex)
- Mã chứng khoán: LGM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.887.000 CP (tỷ lệ 25,5%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.887.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/12/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/01/2024.
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lâm Thanh Xuân Lê Hồng Chiến Lê Xuân Khanh Nguyễn Thị Diễm My Phạm Ngọc Hiếu Tạ Thị Hồng Thắm
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Thành viên BKS
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

 

Các tin khác
LGM: CTCP Dệt may Gia Định đã bán toàn bộ 1.887.000 cổ phiếu
LGM: CTCP Dệt may Gia Định (Giditex) đăng ký bán toàn bộ 1.887.000 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.