MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 16/02/2024, 00:00
GH3

 CTCP Công trình Giao thông Hà Nội (UpCOM)

Giá hiện tại: GH3 7.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
GH3: Ông Đỗ Tuấn Hùng đã mua 691.800 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Tuấn Hùng
- Mã chứng khoán: GH3
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 691.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 691.800 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,02%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 24/01/2024.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan

 

Theo HNX

Các tin khác
GH3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
GH3: 26.03.2024, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
GH3: Nghị quyết Hội đồng quản trị chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
GH3: Ông Đỗ Tuấn Hùng đã mua 691.800 cổ phiếu
GH3: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
GH3: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
GH3: 20.9.2023, chốt DS trả cổ tức năm 2022 (420 đ/cp)
GH3: 19.9.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức (420 đ/cp)
GH3: Nghị quyết HĐQT trả cổ tức năm 2022 (420 đ/cp)
GH3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.