MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 18/04/2023, 14:23
FTI

 Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị (UpCOM)

Giá hiện tại: FTI 3.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
FTI: 5.5.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FTI của CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 - Phương hướng hoạt động năm 2023.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Công ty - Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:
3. Báo cáo tiến trình giải thể Công ty Liên doanh Vikotrade.
4. Báo cáo việc thực hiện hợp tác đầu tư dự án tại địa chỉ số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4.
5. Báo cáo về hiệu quả khai thác tài sản trên đất tại 279 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh.
6. Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán).
          - Nội dung họp: 7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ sau Đại hội; chi trả cổ tức năm 2022.
8. Báo cáo chi trả thù lao năm 2022 và dự kiến thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và BKS.
9. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
10. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.
11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 28/06/2023
 

 

Theo HNX

Các tin khác
FTI: Tái bổ nhiệm bà Ngô Hồ Kiều Trang giữ chức Thư ký kiêm Người phụ trách công ty từ 15.03.2024
FTI: Gia hạn thời gian họp Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
FTI: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
FTI: Nghị quyết HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2023 (lần 2)
FTI: Ký hợp đồng kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 (lần 2)
FTI: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
FTI: Nghị quyết HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2023
FTI: Nghị quyết HĐQT về lao động và quỹ tiền lương thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023
FTI: Bổ nhiệm bà Ngô Hồ Kiều Trang giữ chức Phụ trách quản trị từ 21/07/2023
FTI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.