MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 03/05/2024, 00:00
FTI

 Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị (UpCOM)

Giá hiện tại: FTI 3.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
FTI: 7.5.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FTI của CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 20/06/2024.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo tại Tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.
          - Nội dung họp: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 - Phương hướng hoạt động năm 2024.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:
3. Báo cáo tiến trình giải thể Công ty Liên doanh Vikotrade.
4. Báo cáo việc thực hiện hợp tác đầu tư dự án tại địa chỉ số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4.
5. Báo cáo về hiệu quả khai thác tài sản trên đất tại 279 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh.
6. Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán).
          - Nội dung họp: 7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ sau Đại hội; chi trả cổ tức năm 2023
8. Báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và dự kiến thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và BKS.
          - Nội dung họp: 9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
10. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.
11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
13. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
14. Quy chế hoạt động của ban kiểm soát;
15. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
 

 

Theo HNX

Các tin khác
FTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
FTI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
FTI: 7.5.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
FTI: Tái bổ nhiệm bà Ngô Hồ Kiều Trang giữ chức Thư ký kiêm Người phụ trách công ty từ 15.03.2024
FTI: Gia hạn thời gian họp Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
FTI: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
FTI: Nghị quyết HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2023 (lần 2)
FTI: Ký hợp đồng kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 (lần 2)
FTI: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
FTI: Nghị quyết HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.