MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 24/04/2024, 00:00
FRC

 Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: FRC 24.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
FRC: 26.04.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FRC của CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 - Kế hoạch hoạt động năm 2024;
+ Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023;
+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
+ Một số vấn đề khác có liên quan.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam (Địa chỉ: Khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể
 

 

Theo HNX

Các tin khác
FRC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
FRC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
FRC: 26.04.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
FRC: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng do trùng với ngày nghỉ Lễ
FRC: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
FRC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
FRC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
FRC: Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
FRC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
FRC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.