MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 02/05/2024, 00:00
FBC

 Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên (UpCOM)

Giá hiện tại: FBC 3.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
FBC: 10.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FBC của CTCP Cơ khí Phổ Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc;
+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
+ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, mức chia cổ tức 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Báo cáo về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên, tổ dân phố Bông Hồng, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
          - Thời gian họp: Dự kiến 11/06/2024
 

 

Theo HNX

Các tin khác
FBC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
FBC: 10.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
FBC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
FBC: Nghị quyết HĐQT thông qua dự thảo hợp đồng với VEAM
FT1: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng với FOMECO
FBC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
FT1: Nghị quyết HĐQT chấp thuận hợp đồng với FOMECO
FBC: Nghị quyết HĐQT thông qua thực hiện các hợp đồng với các bên
FBC: Nghị quyết HĐQT thông qua dự thảo hợp đồng với VEAM
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.