MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 23/01/2017, 16:57
EVNNPC

 Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (OTC)

Giá hiện tại: EVNNPC 0.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CVC: Tổng Công ty điện lực Miền Bắc đã bán 1.122.040 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty điện lực Miền Bắc 
- Mã chứng khoán: CVC 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.122.040 CP (tỷ lệ 51%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hà Mỹ Hạnh 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Kim Lục 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Tuấn Dương 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Tạ Minh Hòa 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6.330 CP (tỷ lệ 0,29%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.122.040 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.122.040 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/01/2017 
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/01/2017.
HNX
Các tin khác
CVC: Tổng Công ty điện lực Miền Bắc đã bán 1.122.040 CP
Thaco vượt qua Vinamilk, trở thành doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.