MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 15/03/2024, 00:00
ECI

 Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (HNX)

Giá hiện tại: ECI 24.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ECI: 29.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ECI của CTCP Tập đoàn ECI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
+ Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

 

Theo HNX

Các tin khác
ECI: Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Lưu Văn Thịnh
ECI: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
ECI: Báo cáo thường niên 2024
ECI: Lùi thời gian trả cổ tức đợt 4/2022 đến 28.6.2024
ECI: Biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo
ECI: 26.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
ECI: Bị cảnh báo từ 8.4.2024
ECI: Bổ sung lý do cổ phiếu không được phép giao dịch ký quỹ
ECI: 29.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
ECI: 1.4.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.