MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 21/03/2023, 09:46
E12

 CTCP Xây dựng điện Vneco12 (UpCOM)

Giá hiện tại: E12 6.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
E12: 27.4.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu E12 của CTCP Xây dựng điện Vneco 12 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
+ Tờ trình thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty – thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau
 

 

Theo HNX

Các tin khác
E12: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024
E12: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
E12: Ông Đào Hữu Chuộng không làm Phó GĐ từ 1.1.2024
E12: Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
E12: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
E12: Ông Hà Minh Hùng đã bán 65.400 CP, không còn là cổ đông lớn từ 12/07/2023
E12: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
E12: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
E12: Ông Hà Minh Hùng đã mua 8.500 CP, trở thành CĐL từ 07/06/2023
E12: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.