MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 05/03/2024, 00:00
DUS

 CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt (UpCOM)

Giá hiện tại: DUS 8.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DUS: 25.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DUS của CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
+ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Tờ trình thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2024;
+ Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2024;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: 08 Phạm Ngũ Lão, phường 3, TP. Đà Lạt
          - Thời gian họp: dự kiến tháng 4/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
DUS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DUS: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v thống nhất kế hoạch và tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ
DUS: 24.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DUS: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DUS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DUS: Thông báo hủy lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024
DUS: Nghị quyết Hội đồng quản trị gian hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
DUS: 25.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DUS: 26.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DUS: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.