MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 12/09/2023, 00:00
DSP

 Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UpCOM)

Giá hiện tại: DSP 11.2 +0.9(+8.74%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DSP: Ông Huỳnh Ngọc Cách - Kế toán trưởng đăng ký bán 54.600 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Ngọc Cách
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: DSP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 59.600 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 54.600 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/09/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/10/2023.

Theo HNX

Các tin khác
DSP: Ký hợp đồng kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng năm 2024 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
DSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch Phú Thọ
DSP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
DSP: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
DSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch Phú Thọ
DSP: Giải trình báo cáo tài chính năm 2023
DSP: 21.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DSP: 22.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DSP: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.