MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 12/03/2024, 00:00
DPH

 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (UpCOM)

Giá hiện tại: DPH 45.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DPH: 28.03.204, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPH của CTCP Dược phẩm Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Thông báo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thông báo chia cổ tức năm 2023 và dự kiến cho năm 2024, sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thông qua quy chế nội bộ về quản trị...
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng, số 71 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2024
 

 

Theo HNX

Các tin khác
DPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DPH: 28.03.204, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DPH: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2023 (đính chính)
DPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
DPH: 18.1.2024, ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2023 (1.700 đ/cp)
DPH: 19.1.2024, chốt DS tạm ứng cổ tức năm 2023 (1.700 đ/cp)
DPH: Nghị quyết HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức năm 2023 (1.700 đ/cp)
DPH: Nghị quyết HĐQT tạm ứng cổ tức năm 2023 (1.700 đ/cp)
DPH: 5.1.2024, chốt DS tạm ứng cổ tức năm 2023 (1.700 đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.