MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 07/03/2024, 00:00
DNT

 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (UpCOM)

Giá hiện tại: DNT 38.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DNT: 27.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNT của CTCP Du lịch Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 25/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Đồng Nai – số 57 Phạm Văn Thuận, P. Tâm Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty theo quy định;
+ Một số vấn đề khác (bao gồm các tờ trình xin ý kiến cổ đông).
 

 

Theo HNX

Các tin khác
DNT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DNT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DNT: Đính chính Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
DNT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Du lịch Đồng Nai
DNT: 27.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
DNT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DNT: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
DNT: Ông Ôn Văn Phước làm Kế toán trưởng từ 21.12.2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.