MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 01/03/2024, 00:00
DAS

 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (UpCOM)

Giá hiện tại: DAS 11.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DAS: 14.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAS của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban kiểm soát và các Tờ trình liên quan…
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
          - Thời gian họp: Dự kiến tuần thứ 3-4 tháng 04/2024

Theo HNX

Các tin khác
DAS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DAS: Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty
DAS: Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DAS: Công bố về việc nhận được đơn từ nhiệm Thành viên và Trưởng ban Ban kiểm soát
DAS: 14.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DAS: 15.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DAS: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DAS: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
DAS: Giải trình giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp
DAS: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.