MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 27/07/2023, 00:00
DAE

 Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng (HNX)

Giá hiện tại: DAE 13.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DAE: 8.8.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 100:12), thưởng cp (tỷ lệ 1000:165)

 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAE của CTCP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:12 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 186 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12, cổ đông A sẽ được nhận cổ tức như sau: (186*12)/100=22,32 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 22 cổ phiếu, 0,32 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng, địa chỉ trụ sở chính: 39 Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 1.000:165 (Người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 165 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 186 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 1000:165, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu phát hành thêm như sau: (186*165)/1000=30,69 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 30 cổ phiếu. 0,69 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng, địa chỉ trụ sở chính: 39 Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 

 

 

Theo HNX

Các tin khác
DAE: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
Doanh nghiệp sách đem tiền tỷ đầu tư chứng khoán, sau hai năm vẫn chưa “về bờ” với cổ phiếu HHS
DAE: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại Đà Nằng lần thứ VIII - năm 2023
DAE: Ngày 20/10/2023, giao dịch 426.978 cổ phiếu niêm yết bổ sung
DAE:Chấp thuận niêm yết bổ sung 426.978 cổ phiếu
DAE: Nghị quyết HĐQT thông qua ước kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023
DAE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
DAE: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng Vốn điều lệ Công ty
DAE: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức
DAE: Số lượng cổ phiếu cổ quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.925.658 cp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.