MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 12/03/2024, 00:00
CTT

 CTCP Chế tạo máy Vinacomin (HNX)

Giá hiện tại: CTT 17.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CTT: 14.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTT của CTCP Chế tạo máy - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp và đăng tin trên Website của Công ty
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Chế tạo máy Vinacomin, Số 486 đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
+ Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

 

Theo HNX

Các tin khác
CTT: 12.7.2024, chốt DS trả cổ tức năm 2023 (1.000 đ/cp)
CTT: Bà Nguyễn Thị Hồng Thịnh làm Kế toán trưởng từ 8.5.2024
CTT: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
CTT: Báo cáo thường niên 2023
CTT: 25.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CTT: Đính chính thông tin tại thông báo chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CTT: 14.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CTT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CTT: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.