MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 7, 04/05/2024, 00:00
CT6

 Công ty Cổ phần Công trình 6 (UpCOM)

Giá hiện tại: CT6 7.7 +0.9(+13.24%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CT6: Phan Quốc Hiếu - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Quốc Hiếu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: CT6
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.300.305 CP (tỷ lệ 21,3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.300.305 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
21,3%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá thị trường không phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/04/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/04/2024.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
CT6: Phan Quốc Hiếu - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP
CT6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CT6: Phan Quốc Hiếu - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 500.000 CP
CT6: Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp lần 14 nghiệm kỳ 2022-2027
CT6: Thay đổi loại hình BCTC theo quy định của Bộ Tài chính
CT6: 15.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CT6: 11.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CT6: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CT6: Nghị quyết HĐQT thông qua KHKD năm 2024
CT6: Nghị quyết HĐQT thống nhất thoái toàn bộ vốn tại công ty Công trình 5 Myanmar
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.