MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 30/11/2023, 00:00
CT6

 Công ty Cổ phần Công trình 6 (UpCOM)

Giá hiện tại: CT6 8.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CT6: Cổ đông lớn Trần Quốc Đoàn đã bán toàn bộ 684.980 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quốc Đoàn
- Mã chứng khoán: CT6
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 684.980 CP (tỷ lệ 11,22%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 684.980 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 24/11/2023.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan

Theo HNX

Các tin khác
CT6: 15.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CT6: 11.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CT6: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CT6: Nghị quyết HĐQT thông qua KHKD năm 2024
CT6: Nghị quyết HĐQT thống nhất thoái toàn bộ vốn tại công ty Công trình 5 Myanmar
CT6: Ông Phan Quốc Hiếu - Ủy viên HĐQT đã mua 800 cổ phiếu
CT6: Cổ đông lớn Trần Quốc Đoàn đã bán toàn bộ 684.980 cổ phiếu
CT6: Ông Phan Quốc Hiếu - Ủy viên HĐQT đã mua 888.505 cổ phiếu
CT6: Ông Phan Quốc Hiếu - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 800 cổ phiếu
CT6: Ông Phan Quốc Hiếu - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 888.505 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.