MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 07/03/2024, 00:00
CMT

 Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (UpCOM)

Giá hiện tại: CMT 17.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CMT: 21.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMT của CTCP Công nghệ Mạng và Truyền Thông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động giám sát của Bam Kiểm soát trong năm 2023;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
+ Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
+ Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;
          - Nội dung họp: + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 15/04/2024 đến 29/04/2024
 

 

Theo HNX

Các tin khác
CMT: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
CMT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CMT: Thông tin ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029
CMT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CMT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CMT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CMT: 21.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CMT: Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
CMT: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CMT: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.